erasmus-logo-1

O Programa Europeo de Educación, Formación, Xuventude e Deporte  2014 – 2020

Erasmus+ é o programa europeo nos ámbitos da educación, a formación, a xuventude e o deporte para o periodo 2014-2020.

Erasmus+ é o programa único que trata de impulsar as perspectivas laborais e o desenvolvemento personal, además de axudar ós nosos sistemas de educación, formación e xuventude a proporcionar un ensino e unha aprendizaxe que doten ás personas das capacidades necesarias para o mercado laboral e a sociedad actual e
futura.  Ofrece novas posibilidades ás persoas para mellorar a súa formación ou adquirir experiencias en Europa, fomentando a cooperación entre o mundo educativo e laboral.

Este programa ofrece oportunidades a :

  • Estudantes de Educación Secundaria que desexan realizar un período de estudos no estranxeiro.
  • Estudantes de Educación Superior e Formación Profesional que desexen estudar, formar e obter traballo profesional no estranxeiro (incluíndo mobilidades desde e cara a Europa no ámbito da Educación Superior).
  • Profesorado, formadores, persoal de administración que desexan ensinar, formar e lograr novas perspectivas profesionais no estranxeiro, ou compartir a súa experiencia (incluíndo mobilidades desde e cara a Europa no ámbito da Educación Superior).
  • Organizacións ou institucións nos ámbitos de educación e formación que desexan cooperar e intercambiar boas prácticas co fin de innovar e modernizarse.
  • Empresas e institucións de Educación Superior para colaborar e reforzar o potencial empresarial tanto de persoal como de estudantes, así como para axudar ás organizacións a mellorar a súa resposta ás necesidades do mercado laboral.
  • Organizacións ou institucións nos ámbitos da educación e da formación co obxectivo de contribuír á reforma de políticas no ámbito da educación e da formación.

Erasmus + aglutina os antigos programas da UE en materia de educación, formación, xuventude e deporte, incluído Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtwig, e Programas internacionais de Educación Superior.

 

 

ERASMUS + E AS SÚAS ACCIÓNS 

O programa Erasmus + divídese en tres accións claves:

ACCIÓN CLAVE 1 KA1

Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe

• Mobilidade do persoal, en especial de profesores, formadores, directivos e monitores xuvenís

• Mobilidade de estudantes de formación profesional e de educación superior

• Mobilidade para cursar un Máster conxunto

• Mobilidade en Educación para beneficiarios da UE e de outros países

• Programas de Voluntariado e intercambios xuvenís

ACCIÓN CLAVE 2   KA2

Cooperación para a innovación eo intercambio de boas prácticas

• Asociacións Estratéxicas entre organizacións educativas ou xuvenís e outros actores relevantes

• Asociacións a gran escala entre institucións do ámbito da educación e formación e empresas: Alianzas para o coñecemento e alianzas para as competencias sectoriais

• Plataformas informáticas (EYP, e-irmandamento, EPALE

• Cooperación con países socios (Refuerzo das capacidades)

ACCIÓN CLAVE 3    KA3

Apoio á reforma das políticas

• Coñecemento nos campos da educación formación e xuventude

• Iniciativas de apoio ás políticas

• Apoyo ás ferramentas das políticas europeas

• Cooperación con organizacións internacionais e Países Socios

• Dialogo con actores implicados, promoción das políticas e do programa

ERASMUS + XUVENTUDE

KA1: MOVILIDADE

• Intercambios xuvenís

• Servizo Voluntario Europeo

• Mobilidade de traballadores xuvenís:

– Jobshadowing

– Seminarios

– Cursos de formación

– Visitas de estudo

• Eventos do SVE a grande escala

KA 2: COOPERACIÓN PARA A INNOVACIÓN E O INTERCAMBIO DE BOAS PRÁCTICAS

• Asociacións estratéxicas

• Refuerzo das capacidades

KA 3: APOIO Á REFORMA DAS POLÍTICAS EUROPEAS

• Diálogo Estructurado

Valora o interese

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY