Martes, Setembro 19, 2017

Todo o sitio está aberto á participación da comunidade escolar: os artigos dispoñen dun espazo de comentario ao final e adicamos especificamente esta páxina para:

  • Achegar suxestións
  • Consultar dúbidas
  • Formular preguntas
  • Transmitir queixas

 

Profe
Profe
22/12/2015

Estas mensaxes son públicas, como se ve. Para calquera comunicación privada, pode empregarse o correo: ies.pobra.caraminal@edu.xunta.es

ENVÍO: