Organigrama

 • Directora: Margarita Saborido.
 • Vicedirector: Toño Maño.
 • Xefe de estudos: Francisco Fernández.
 • Secretaria: Marta Ojea.
 • Responsable da biblioteca: Claudio Rodiño.
 • Responsable do Club de lectura: Asun Pérez.
 • Coordinadora do EDLG: Pilar Ponte
 • Coordinador TIC: Ángel Vidal.
 • Erasmus + : Ángeles Miguéns.
 • Coordinadoras de formación: Pilar Ponte e María Cores.
 • Xefe do departamento de Orientación: Pepe Romero.
 • Xefaturas dos departamentos didácticos: Xosé Maneiro (Ciencias sociais), Xulio (Ciencias naturais), José Luis (Educación física), Mar (Plástica), Uxía Novo (Economía), Germán (Filosofía), Manuela (Física e química), Ángeles Rodríguez (Francés), Dolores (Inglés), Antón Parada (Latín e grego), Uxía Baamonde (Lingua galega), Irene (Lingua castelá), Francisco Maneiro (Matemáticas), David (Música), María Cores (Relixión), Carmen Álvarez (Sanitaria), Pablo (Tecnoloxía).
 • Representantes do profesorado no Consello Escolar: Asun, Xavier, Ángel, María Cores, Germán, Pepe.
 • Representantes dos pais e nais no Consello Escolar: Toni Millán, Antonio Rosales.
 • Representantes do alumnado no Consello Escolar: Adrián, Xiomara, Antonio, Alberto.
 • Titorías.